.
 


Donateurs.

Zonder donateurs en sponsoren is het niet mogelijk de ondiepwater mijnenveger Hr. Ms. MAHU varend te houden, de kosten van het in de vaart houden van onze schepen zijn zo hoog, dat wij die zonder de bijdragen van onze donateurs en sponsoren, niet varende kunnen houden. Voor de vrijwilligers is het geen optie "stilligende schepen voor de wal", daarom konden we met de bijdragen van onze donateurs en sponsoren de Hr.Ms. MAHU weer in de vaart brengen.

Het onderhoud aan de oude Dame vergt ook in de toekomst nog heel veel geld. Daarom nodigen we iedereen, die zich op de een of andere manier verbonden voelt met het varend erfgoed en in het bijzonder met die van de Koninklijke Marine, uit om donateur te worden van de Stichting PMT.

In actuele situaties ontvangen de donateurs een nieuwsbrief. Hierin maken we ook melding van onze vaardagen en de eventuele mogelijkheid om als donateur mee te varen.

U kunt de minimale donatie van € 20 per jaar overmaken op bankrekening NL 55 INGB 0005 5787 61 t.n.v. st. Promotie maritieme Tradities.

Wilt u meehelpen aan het instant houden van het cultureel erfgoed van de Koninklijke Marine, meldt u zich dan aan als donateur.
(U wordt hiervoor doorgestuurd naar de site van de Vriendenvandemahu-website waar u de gewenste gegevens kunt invoeren)

Donateur wordenPrivacy Verklaring:
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons als verwerkingsverantwoordelijke.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Privacy Verklaring PMT
Privacy Verklaring PMT
20230313 PMT Privacy verklaring versie 2-13032023.pdf (94.9KB)
Privacy Verklaring PMT
Privacy Verklaring PMT
20230313 PMT Privacy verklaring versie 2-13032023.pdf (94.9KB)Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per Email aan: secretaris@mahu880.nl