.
 


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.


Stichting P.M.T. (Promotie Maritieme Tradities) is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
De stichting oefent haar activiteiten uit zonder winstoogmerk.
In 2016 heeft de Belastingdienst de Stichting P.M.T.  de ANBI-status toegekend met RSIN/fiscaal nummer: 803356936.
Bij het doen van schenkingen heeft de ANBI-status fiscale voordelen voor zowel de schenker als de ontvanger. 


Onze voornaamste Stichting P.M.T. doelstellingen zijn:

 • Het in de vaart houden van de historische houten mijnenveger (ex) Hr. Ms. MAHU, behorende tot het Varend Erfgoed van de Koninklijke Marine.
 • Het in bezit krijgen en na restauratie weer in de vaart brengen van andere schepen welke uit dienst zijn of worden gesteld door de Koninklijke Marine.
 • Het openstellen van voorgenoemde schepen voor het publiek.
 • Het bewaren en publiekelijk maken van het culturele en materiële erfgoed van de Koninklijke Marine.

Stichting P.M.T. tracht dit doel te bereiken door:

 • Bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige maritieme gebeuren.
 • Zich samen met de Koninklijke Marine presenteren op Nautisch evenementen.
 • Ondersteunen van andere maritieme activiteiten in de ruimste zin.
 • Het restaureren en plegen van onderhoud aan de in haar bezit zijnde schepen.
 • Onderzoek verrichten naar de historie van de door de Koninklijke Marine afgestoten schepen.
 • De schepen presenteren tijdens Maritieme evenementen.
 • Het aanboren van kennis bij belangstellenden, waaronder (oud)opvarenden, die kunnen adviseren bij het instant houden van de schepen en bijdragen aan het opschrijven van de geschiedenis.
 • Het uitgeven van boeken over de geschiedenis van de schepen die dienst hebben gedaan bij de Koninklijke Marine.
 • Het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-) instellingen.


Hieronder treft u het financieel jaarverslag, de balans en het resultaat van 2023 aan.

 
Het beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen slechts vergoeding van de door hen voor de stichting gemaakte noodzakelijke onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegelden.
Ook de bemanning/vrijwilligers ontvangen geen vergoeding anders dan (door het bestuur goedgekeurde) onkosten die gemaakt zijn tbv de stichting.

Inkomsten:
Zonder donateurs en sponsoren is het niet mogelijk de inshore mijnenveger Hr. Ms. MAHU varend te houden, de kosten van het in de vaart houden van onze schepen zijn zo hoog, dat wij die zonder de bijdragen van onze donateurs en sponsoren, niet varende kunnen houden.
Voor de bemanning/vrijwilligers is het geen optie "stilligende schepen voor de wal", daarom kunnen we met de bijdragen van onze donateurs en sponsoren de Hr. Ms. MAHU in de vaart houden.

Het onderhoud aan (ex)Hr. Ms. MAHU vergt ook in de toekomst nog heel veel geld.
Daarom nodigen we iedereen, die zich op de een of andere manier verbonden voelt met het varend erfgoed en in het bijzonder met die van de Koninklijke Marine, uit om donateur te worden van de Stichting PMT.

De actuele stand van het aantal donateurs en sponsoren op 31-12-2023;
Donateurs:      239
Sponsoren:       22

Uitgaven:
Belangrijke uitgaven voor de stichting zijn;

 • Onderhoud schip
 • Het reguliere onderhoud (planmatig onderhoud)
 • Het acute onderhoud
 • Brandstof en olieën.
 • Onderhoudsmaterialen (verf, schoonmaakmiddelen etc.)
 • Huur ligplaats Amsterdam Noord
 • Verzekeringen en keuringen
 • Verzekering schip zelf;
 • Verzekering bemanning/vrijwilligers;
 • Alle noodzakelijke keuringen verbonden aan het in de vaart kunnen houden van het schip;
 • Vergunningen


De actuele balans wordt jaarlijks gepubliceerd op de site van de stichting op de pagina ANBI (deze pagina)

Jaaroverzicht activiteiten 2023:
Het jaaroverzicht van de activiteiten 2023 kun u hier downloaden en nog eens rustig nalezen.