.
 

Welkom op de site van de Stichting Promotie Maritieme Tradities.


De belangrijkste doelstelling van de stichting is het bewaren en publiekelijk maken van het, cultureel- en materieel erfgoed met de daarbij behorende geschiedenis, van de Koninklijke Marine (art.2 van de statuten).

Het restaureren en opnieuw in de vaart brengen van de historische ondiepwatermijnenveger Hr. Ms. MAHU (M880) is hier een voorbeeld van.

 

 De ondiepwatermijnenveger (ex) Hr. Ms. Mahu behoort tot het varend erfgoed van de Koninklijke Marine. De (ex) Hr. Ms. Mahu staat ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten en is aangesloten bij de Historic Naval Ships Association.

De (ex)Hr. Ms. Mahu is de enige "Inshore" mijnenveger die nog geheel in originele staat verkeert, zodat het publiek kennis kan nemen van hoe het mijnenvegen in zijn werk ging.


Op de dagen dat de (ex) Hr. Ms. Mahu deelneemt aan maritieme evenementen of op vlagvertoon is,  is bezichtiging mogelijk bij de evenementen.
Bij aanklikken van onderstaande 'agenda 2024' button wordt u doorverwezen naar de vriendenvandemahu-website waar het vaarprogramma voor 2024 is weergegeven.


Agenda 2024